Gitar ile ilgili ilginç gerçekler

Gitarla İlgili İlginç Gerçekler

  • Modern gitarın orijini antik çağda Orta Asya ve Hindistan’da kullanılan telli çalgılara dayanır.
  • Bu alandaki ilk gösteri milattan önce 3000’li yıllarda Hititlerde yapıldığı tespit edilmiştir.
  • Gitarın bugünkü halini almasında İspanya ve Romalılarda kullanılan  “chitara” çalgısının önemli ölçüde katkısı olmuştur.
  • Guitarra, gitarre, guitare, gitara, cithara, kithara, sithar gibi isimler antik çağ ve sonrasında gitar türü çalgılara verilen isimlerden bazılarıdır.
  • Çeşitli ağaçlardan yapılan gitarla hayvan bağırsaklarından üretilen teller takılıyordu.
  • Kuzey Afrika bölgesinde, Viking istilaları ile ilgili bilgilerde ve İskandinav oymalarında yine bu enstrüman ile ilgili kayıtlara rastlanmaktadır.
  • Antonio Torres Jurado 1817-1892 yılları arasında bu enstrüman ile ilgili önemli çalışmalar yapmış ve boyutlarıyla ilgili standartları belirlemiştir.
  • Rönesans ve Barok dönemde gitar genellikle ritim unsuru olarak kullanılmıştır.
  • Gitar yapımcıları luthier olarak adlandırılıyordu.

, ,