Pop (Modern) Gitar Kursu

Pop Gitar Kursu İzmir

Pop Gitar Kursu İzmir

Pop (Modern) Gitar Dersi başlığı altında, güncel veya klasikleşmiş popüler eserlerin, çoğunlukla ritim gitar ile icrasına yönelik gitar dersi müfredatı yeralmaktadır.

Pop Gitar‘ dan kastımız, yukarıda bahsettiğimiz Klasikleşmiş veya güncel eserlerin bütünüdür. Yani programlarımızda herhangi bir müzik türü işlenebilmekte, gitarı her müzik türü içerisinde kullanabilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.

Toplumdaki yaygın inanışın aksine hiç de yüzeysel olmayan metodumuz, Türk Hafif müziğinden, Amrikan folk’ a kadar pek çok müzik türünü ele alıp, teknik ve teorik bakımdan ihtiyaç olan tüm bilgiyi vermeye yöneliktir. Ancak elbette Modern gitarın Nota konusuna yaklaşımı Klasik gitar kadar tutucu değildir. Modern gitar notaya bakarak müzik yapmak yerine notaya ihtiyaç duymaksızın müzik yapma temeline dayanır. Programın neticesinde ortaya çıkmasını beklediğimiz gitarist duyduğu herhangi bir eseri çıkarabilecek, solo veyahut ritim ayırt etmeksizin her bölümü icra edebilecektir.

Pop Gitar Ders İçeriği

 

Temelde gitarın özelliklerinin kavranması ritim solo akor gibi temel kavramların özümsenip, basit eserlerin icrası yapılmaktadır. Sonrasında Solo, Gamlar, Kadanslar, Armoni dersleri ve ileri teknikler konusuna girilecek.

Pop Gitar Kursu İzmir / Pop Gitar Dersi İzmir / İzmir Pop Gitar Eğitimi / Pop Gitar Kursu İzmir Karşıyaka

Pop Gitar Kursu İzmir